| ADVERTISEMENT
  您現在所在的位置:首頁> 最新消息> 學會訊息 > 2023日本淨零減排標竿鑄造工廠參訪團

  2023日本淨零減排標竿鑄造工廠參訪團

  發佈:2023/05/31 09:23:52 下載訊息

  2023台灣鑄造學會日本淨零減排標竿鑄造工廠參訪團

  【預約報名表】

  預定時間:2023年9月(5天4夜)

   

  淨零減排為全球共同目標及趨勢,鑄造學會今年度特別安排前往日本參觀標竿鑄造工廠觀摩日本鑄造廠如何實現淨零減排,機會難得,邀您一同前往日本參觀學習。

  活動預計參訪四間鑄造工廠,詳細行程即將規劃完成。日本工廠開放名額有限,有意參與者,敬請先預約報名,以免向隅。

  參觀工廠:

   

                1. AISIN TAKAOKA CO.,LTD.

                    https://www.at-takaoka.co.jp/

   

               2. CHUO MALLEABLE IRON CO.,LTD. (岐阜久尻工場)

                    https://www.chuokatan.co.jp/corporate/office/

   

              3. TOYOTA(明知工場)

                  https://global.toyota/jp/company/profile/facilities/manufacturing-jp/myochi.html

   

             4. CASTEM.

                 https://www.castem.co.jp/

   

  地址:811高雄市楠梓區高楠公路1001號     ADD: 1001, KAO-NAN HIGHWAY, NAN-TZE 811, KAOHSIUNG, TATWAN, R.O.C
  TEL:886-7-3534791-2    FAX:886-7-3524989     E-mail: foundry@seed.net.tw  BLOG:http://blog.xuite.net/casting201094/twblog

  台灣鑄造學會版權所有     Copyright c 2016 Taiwan Foundry Society, All Rights Reserved.網站設計 | 古吉系統科技